Chungua Telecom Squad:

 

(2) Szu Chin Pan
(3) Wen Qi
(6) Xu Qian Hui
(7) Huang Hong Ying
(9) Yang Shin Hui
(10) Liu Jia Wei
(12) Huang Hsiang Ting
(15) Xie Pei Jun
(17) Liu Hui Ju
(18) Yu Ting Huang
(19) Huang Zihan
(30) Lin Yushu

 

Chungua Telecom S5: 

Szu Chin Pan, Xu Qian Hui, Huang Hsiang Ting, Xie Pei Jun, Liu Hui Ju

 

 

Taiwan Power Squad:

(4) Kuo Chia-Wen
(5) Li Yixuan
(6) Liu Yi Chun
(7) Lai Xin-Yu
(9) Li Chun-Huan
(10) Lin Jiaci
(11) Yuzhen Zhuang
(12) Chen Yijun
(17) Yang Zhiyu
(23) Yu Ke-Shi
(24) Liu Xi Ye
(77) Peng Huizhen

Taiwan Power S5:

Kuo Chia Wen, Yang Zhiyu, Liu Xi Ye, Yu Ke Shi, Liu Yi Chun

Leave a Reply